• Go to Home
  • +(93) 782 118118
  • info@apt.af
Donate

: News

کمیته دموکراسی

پس از 2001 م شالوده ی لرزان اما امیدوارکننده دموکراسی در افغانستان گذاشته شد. چهار دهه جنگ و خشونت بی وقفه به طور عمیقی روی نهادینه سازی دموکراسی تاثیر سو گذاشته است. با آن هم تعداد زیادی از جوانان در افغانستان از طریق دادخواهی، تعلیم، رسانه های اجتماعی و همچنان ابتکارهای هنری راه های بدیلی برای جریان سازی دموکراسی ایجاد کرده اند. این اقدامات برخاسته از انگیزه های درونی آن ها برای تغییر وضعیتی که هم به طور شخصی به آن ها صدمه می زند و هم به اجتماعی که در آن زندگی می کنند.
این کمیته تحت راهنمایی محترم علی فائض طرح و دیدگاههای شان را در قالب یک قطع نامه شریک نموده اند.
چالش های فراروی دموکراسی و صلح
1. خشونت های مسلحانه و گروه های مسلح غیر مسوول( طالبان، القاعده، داعش، مسلح غیر مسوول)
2. شکاف های قومی و اجتماعی( تبعیض، نارضایتی های اجتماعی و قوم گرایی در سیاست)
3. تقابل ارزش های سنتی با دموکراسی
پیشنهادات پالیسی:
1. بلندبردن سطح آگاهی جمعی
2. برنامه های اقتصادی
3.  تطبیق عدالت
4. حاکمیت قانون
5. توزیع عادلانه ثروت ملی
یادداشت: متن کامل قطعنامه ها بعدا از طریق وبسایت نهاد اندیشه وران شریک خواهید گردید.

کمیته تساوی جنسیتی

پس از چندین قرن تلاش های بین المللی برای مبارزه علیه تبعیض جنسیتی، هنوز هم افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای زندگی نمودن به عنوان یک زن تلقی میگردد.
وضعیت نگران کننده زنان و تبعیض جنسیتی در افغانستان یکی از موارد مهم و قابل بحث در جرگه ملی جوانان بود که توسط کمیته تساوی جنسیتی مورد بحث و کنکاش قرار گرفت. این کمیته شامل نمایندهای جوان از ولایت های فاریاب، هرات، کابل، غزنی، سمنگان، جوزجان، غزنی، بلخ و ننگرهار بود که اعضای آن، تحت راهنمایی محترم عبد البصیرعظیمی، تلاش های
چندین ساله برای مبارزه علیه تبعیض جنسیتی را بسنده ندانسته، طرح و دیدگاهای شان را در قالب یک قطعنامه شریک نموده اند.
یک تعداد از چالش های فرا راه تساوی جنسیتی در افغانستان و فرصت ها برای فایق آمدن به این مشکلات از دیدگاه جوانان این کمیته قرار ذیل می باشد:
چالش ها:
1. نبود مصونیت کاری زنان
2. آزارهای جنسی
3. نبود برنامه های ملکی با رویکرد جندر
4. اقتصاد ضعیف مردم در قریه ها
راه حل ها:
1. در منازعات اجتماعی و پروسه های مهم کشور زنان مشارکت داشته باشند.
2. برای کاهش آزار های جنسیتی باید فرهنگسازی صورت گیرد.
3. مشارکت سیاسی زنان در نظر گرفته شود.
4. آگاهی دهی در مورد حقوق اولیه برای اتباع کشور صورت گیرد.
یادداشت: متن کامل قطعنامه ها بعدا از طریق وبسایت نهاد اندیشه وران شریک خواهید گردید.

کمیته جوانان و سیاست

نادیده گرفته شدن و کمرنگ بودن نقش جوانان در امور سیاسی افعانستان مخصوصا در پروسه صلح یکی از چالش های است که باید توسط کمیته جوانان و سیاست در جرگه ملی جوانان مورد بحث و پیگرد قرار میگرفت. اشتراک کنندگان این کمیته که شامل نماینده های جوان ولایت های زابل, ارزگان, هرات, میدان وردک, پنجشیر و کابل می شدند، تحت راهنمایی محترم خالد رامزی روی ریشه یابی علل مشکلات جوانان در سهیم شدن در امور سیاسی پرداختند و راهکار های را در قالب یک قطعنامه پیشنهاد نمودند.
بعضی از چالشها و راهکارهای را که اعضای این کمیته درقطعنامهَ خویش بیان نموده اند قرار ذیل می باشد:
چالشها:
1. عدم تشخیص و تبیین خطوط قرمز و خواسته های جوانان در مذاکرات صلح

2.  سیاست های قومی و سمتی
3. فقر اقتصادی
راهکارها:
1. مقابله با فساد, بی عدالتی ها و عدم حاکمیت قانون
2. مبارزه با افراطگرایی
3. تاسیس ایتلاف ملی جوانان، محوری برای تبیین خطوط قرمز و خواسته های جوانان در پروسه صلح
4. ایجاد شورای جوانان در سطح ولایات
یادداشت: متن کامل قطعنامه ها بعدا از طریق وبسایت نهاد اندیشه وران شریک خواهید گردید.

Fall Leadership Development Graduation

APT’s 2019 Fall Leadership Development Students graduated on 28th November 2019, after completing their course at APT with national and international professional instructors and implementing their social projects on servant leadership. The Course covered a variety of topics including influence, Altruistic Leadership, Respect, Self-awareness, Honorable Leadership, Styles of leadership, Growth, Listening, Forgiveness, Character and many more. The students also received graduation certificates after completing their social projects at the end of the course. We would like to thank our partner embassies in Kabul for hosting the leadership sessions, and all the facilitators for facilitating the sessions. APT also appreciates the active participation of the students in all the sessions and wishes them more successes in their life ahead.

 

Fall 2019 Leadership Development Social Projects

The students of APT’s 2019 Fall Leadership Development Program were divided into two groups after completing the leadership program at APT to implement their social services of servant leadership.
The first group implemented their social project called “Impossible to Possible” at Professional School of Blinds in Kabul on 19th November 2019.
There were over 25 Participants from the school in the event. The participants were taught by APT’s Leadership Students on Servant Leadership, goal setting, self-awareness and achieving goals in life. Furthermore, the event was designed in a way to give the students the feeling that they are not less than others. They are forgotten, but as other Afghans, they also can play an important role in the development of Afghanistan.
As the winter is approaching, and the weather is getting cold, on November 23, 2019 the second group of APT’s Leadership Development Program called Next Generation Leaders with the slogan “Leaders are helpers” went on the streets of Kabul and distributed packages of hats, gloves and scarves to children and poor elders on the streets to keep them warm during the cold days of winter and bring a warm and long lasting smile into their faces.
We would like to thank all the members of these two groups for the social services they have done.

Fall 2019 Leadership Development Program Sessions

From October 29 to November 20, APT successfully held a number of sessions to the students of 2019 Fall Leadership Development Program in Kabul. These sessions were focused on Honorable Leadership, the Different Styles of Leadership, Forgiveness, Growth and Listening. The purpose of these sessions was to enhance the leadership skills of the students and to help them become good leaders in their community and empower each and every member in their community. We would like to thank all the facilitators and the students for their keen interest and active participation in all these sessions.